Khách hàng

Tôi rất hài lòng với dịch vụ của Dũng Sài Gòn, chuyên nghiệp và đặc biệt làm tóc rất đẹp và nhanh nữa.Sẽ quay lại làm tóc và giới thiệu nhiều bạn bè nữa.

Chị Hoa

Dịch vụ ở Salon Dũng Sài Gòn rất chuyên nghiệp, nhân viên thì nhiệt tình và giá cả hợp lý. Cám ơn Salon và mình sẽ giới thiệu cho bạn bè

Chị Thắm

Dịch vụ ở Salon Dũng Sài Gòn rất chuyên nghiệp, nhân viên thì nhiệt tình và giá cả hợp lý. Cám ơn Salon và mình sẽ giới thiệu cho bạn bè

Chị Ngân Giang

Dịch vụ ở Salon Dũng Sài Gòn rất chuyên nghiệp, nhân viên thì nhiệt tình và giá cả hợp lý. Cám ơn Salon và mình sẽ giới thiệu cho bạn bè

Anh Hải

Dịch vụ ở Salon Dũng Sài Gòn rất chuyên nghiệp, nhân viên thì nhiệt tình và giá cả hợp lý. Cám ơn Salon và mình sẽ giới thiệu cho bạn bè

Anh Toàn