Bảng giá dịch vụ làm tóc

Hair Salon Dũng Sài Gòn tự hào là một địa chỉ cắt tóc của rất nhiều anh chị em tại Bình Dương.

TÓC NỮ PHỔ THÔNG

Tóc nữ ítTóc nữ nhiều
Cắt tóc nữ, gội đầu, tạo kiểu180.000 đ
Uốn tóc590.000 đ690.000 đ
Duỗi tóc590.000 đ690.000 đ
Nhuộm tóc590.000 đ690.000 đ
Phục hồi tóc hư tổn590.000 đ690.000 đ
Hấp dầu290.000 đ390.000 đ
Bấm phồng chân tóc290.000 đ390.000 đ
Nhuộm chân tóc290.000 đ390.000 đ

COMBO TÓC NỮ PHỔ THÔNG

Tóc nữ ítTóc nữ nhiều
Cắt + Uốn tóc670.000 đ770.000 đ
Cắt + Duỗi tóc670.000 đ770.000 đ
Cắt + Nhuộm tóc670.000 đ720.000 đ
Cắt + Phục hồi tóc670.000 đ770.000 đ
Cắt + Uốn + Phục hồi tóc1.210.000 đ1.410.000 đ
Cắt + Nhuộm + Phục hồi tóc1.210.000 đ1.410.000 đ
Cắt + Uốn + Nhuộm1.210.000 đ1.410.000 đ
Cắt + Uốn + Phục hồi + Nhuộm1.750.000 đ2.050.000 đ
Cắt + Duỗi + Phục hồi + Nhuộm1.750.000 đ2.050.000 đ

TÓC NỮ CAO CẤP

Tóc nữ ítTóc nữ nhiều
Cắt tóc nữ, gội đầu, tạo kiểu180.000 đ
Uốn tóc690.000 đ790.000 đ
Duỗi tóc690.000 đ790.000 đ
Nhuộm tóc690.000 đ790.000 đ
Phục hồi tóc hư tổn690.000 đ790.000 đ
Hấp dầu390.000 đ490.000 đ
Bấm phồng chân tóc390.000 đ490.000 đ
Nhuộm chân tóc390.000 đ490.000 đ

COMBO TÓC NỮ CAO CẤP

Tóc nữ ítTóc nữ nhiều
Cắt + Uốn tóc770.000 đ870.000 đ
Cắt + Duỗi tóc770.000 đ870.000 đ
Cắt + Nhuộm tóc770.000 đ870.000 đ
Cắt + Phục hồi tóc770.000 đ870.000 đ
Cắt + Uốn + Phục hồi tóc1.410.000 đ1.610.000 đ
Cắt + Nhuộm + Phục hồi tóc1.410.000 đ1.610.000 đ
Cắt + Uốn + Nhuộm1.410.000 đ1.610.000 đ
Cắt + Uốn + Phục hồi + Nhuộm2.050.000 đ2.350.000 đ
Cắt + Duỗi + Phục hồi + Nhuộm2.050.000 đ2.350.000 đ

TÓC NAM PHỔ THÔNG

Tóc nam ítTóc nam nhiều
Cắt tóc nam, gội đầu120.000 đ
Uốn tóc290.000 đ390.000 đ
Bấm phồng chân tóc290.000 đ390.000 đ
Duỗi tóc290.000 đ390.000 đ
Hấp dầu290.000 đ390.000 đ
Nhuộm tóc290.000 đ390.000 đ
Nhuộm chân tóc290.000 đ390.000 đ
Phục hồi tóc hư tổn290.000 đ390.000 đ

TÓC NAM CAO CẤP

Tóc nam ítTóc nam nhiều
Cắt tóc nam, gội đầu120.000 đ
Uốn tóc390.000 đ490.000 đ
Bấm phồng chân tóc390.000 đ490.000 đ
Duỗi tóc390.000 đ490.000 đ
Hấp dầu390.000 đ490.000 đ
Nhuộm tóc390.000 đ490.000 đ
Nhuộm chân tóc390.000 đ490.000 đ
Phục hồi tóc hư tổn390.000 đ490.000 đ

Lưu ý:

- Phụ thu 100.000đ mỗi dịch vụ khi sử dụng gói dịch vụ cao cấp

- Hóa đơn trên 900.000đ tặng 1 lần hấp dầu

DỊCH VỤ NỐI TÓC

100g200g
Giá nối tóc1.600.000 đ3.200.000 đ

DỊCH VỤ KHÁC

ThườngTheo yêu cầu
Cạo mặt30.000 đPhụ thu 30k/ 1dv
Mặt nạ60.000 đ
Gội đầu60.000 đ
Massage60.000 đ