Bảng giá dịch vụ làm tóc

Hair Salon Dũng Sài Gòn tự hào là một địa chỉ cắt tóc của rất nhiều anh chị em tại Bình Dương.

Tóc Nữ

Cắt tóc nữ, tạo kiểu120.000 đ
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc490.000 đ
Hấp dầu/ Bấm phồng/ Nhuộm chân tóc290.000 đ

Combo Tóc Nữ
>> Tặng cắt tóc

Uốn + Phục hồi tóc980.000 đ
Nhuộm + Phục hồi tóc980.000 đ
Uốn + Nhuộm980.000 đ
Uốn + Phục hồi + Nhuộm1.470.000 đ
Duỗi + Phục hồi + Nhuộm1.470.000 đ

MYhair 4U

Làm tóc nữ trọn gói theo yêu cầu. Bảo hành 6 tháng1.999.000 đ

Tóc Nữ VIP

Cắt tóc nữ, tạo kiểu VIP180.000 đ
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc690.000 đ
Hấp dầu/ Bấm phồng/ Nhuộm chân tóc390.000 đ

Combo Tóc Nữ VIP
>> Tặng cắt tóc

Uốn + Phục hồi tóc1.380.000 đ
Nhuộm + Phục hồi tóc1.380.000 đ
Uốn + Nhuộm1.380.000 đ
Uốn + Phục hồi + Nhuộm2.070.000 đ
Duỗi + Phục hồi + Nhuộm2.070.000 đ

MYhair VIP

Làm tóc nữ trọn gói theo yêu cầu. Bảo hành 6 tháng2.999.000 đ

Tóc Nữ STAR

Cắt tóc nữ, tạo kiểu STAR270.000 đ
Uốn/ Duỗi/ Nhuộm/ Phục hồi tóc940.000 đ
Hấp dầu/ Bấm phồng/ Nhuộm chân tóc540.000 đ

Combo tóc nữ STAR
>> Tặng cắt tóc

Uốn + Phục hồi tóc1.880.000 đ
Nhuộm + Phục hồi tóc1.880.000 đ
Uốn + Nhuộm1.880.000 đ
Uốn + Phục hồi + Nhuộm2.820.000 đ
Duỗi + Phục hồi + Nhuộm2.820.000 đ

MYhair STAR

Làm tóc nữ trọn gói theo yêu cầu. Bảo hành 6 tháng4.999.000 đ

Tóc Nam

Cắt tóc nam, tạo kiểu80.000 đ
Cắt + Uốn / Duỗi / Nhuộm 240.000 đ

MYhair 4men

Cắt tóc, Gội đầu, Tạo kiểu, Massage.  Giờ vàng từ 10h - 14h99.000 đ

Tóc Nam VIP

Cắt tóc nam, tạo kiểu120.000 đ
Cắt + Uốn / Duỗi / Nhuộm 390.000 đ

MYhair VIPmen

Cắt tóc, Gội đầu, Tạo kiểu, Massage.  Giờ vàng từ 10h - 14h199.000 đ

Tóc Nam STAR

Cắt tóc nam, tạo kiểu180.000 đ
Cắt + Uốn / Duỗi / Nhuộm 540.000 đ

MYhair STARmen

Làm tóc nam trọn gói theo yêu cầu. Bảo hành 12 tháng1.999.000 đ

Dịch Vụ Khác

Nối tóc 100g1.600.000 đ
Mặt nạ/ Gội đầu/ Massage60.000 đ
Phụ thu tóc dài100.000 đ